Poate reprezenta Palestina punctul unității al lumii islamice?