ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA CALOMNIERII ȘI DISCRIMINĂRII INSTITUȚIEI ÎN NUMELE UNOR INTERESE POLITICE


București, 24.06.2021

 

COMUNICAT

 

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA CALOMNIERII ȘI DISCRIMINĂRII INSTITUȚIEI

ÎN NUMELE UNOR INTERESE POLITICE

 

Academia Oamenilor de Știință din România a luat notă cu surprindere de existența unei inițiative legislative de desființare a AOSR. Argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive și nu corespund adevărului. În raport cu  acestea, sunt necesare o serie de precizări.

  1. Inițiativa de desființare a Academiei Oamenilor de Știință din România exprimă un proiect pur politic, care uzează de argumente străine adevărului și domeniului cercetării științifice, întemeiat doar pe judecăți de „valoare” nule și neavenite, vehiculate insistent în mediul public, într-un fel de rechizitoriu colectiv, susținut prin definiții calomnioase.

  1. Academia Oamenilor de Știință din România este o instituție care face parte din istoria contemporană a țării, cu o vechime de aproape un secol. A fost înființată la 29 martie 1935 sub numele Academia de Științe din România de un grup de savanți romani în frunte cu profesorul doctor Constantin Angelescu, eminent medic, cercetător dar şi om politic al țării, ministrul liberal al instrucțiunii publice și al cultelor, din necesitatea creării unui cadru academic mai larg al cercetării științifice. Încă de la înființare, ASR a cuprins în rândurile sale mari personalități ale științei și culturii românești, creatori de şcoli științifice,  precum și ale științei mondiale, între care opt premianți Nobel (membri de onoare). După căderea regimului comunist, instituția funcționează ca Academia Oamenilor de Știință din România, prin Legea nr. 31 din 15 ianuarie 2007, în calitate de „continuator și unic legatar” al Academiei de Științe din România.  Aceasta lege „sinecura a PSD” a fost initiata de dul Radu Campeanu, presedintele PNL, a fost aprobată de cele două camere ale parlamentului în cvasi unanimitate, având şi avizul scris al președintelui Academiei Romane, in perioada cand prim ministru era dul Calin Popescu Tariceanu, presedintele PNL si a fost promulgata de presedintele Traian Basescu.

  1. Academia Oamenilor de Știință din România este, prin Statut și prin întreaga ei activitate, o instituție apolitică, neavând legătură cu niciun partid din România. Opțiunile politice ale unora dintre puţinii membrii AOSR, care activează în diverse partide din România, și nu într-unul singur, un drept garantat prin Constituție, nu angajează instituția. Prin urmare, AOSR nu este o „uzină de sinecuri” a unui anumit partid politic, așa cum calomnios se afirmă în argumentarea politică a inițiativei de desființare. Domnii Ion Iliescu și Theodor Meleșcanu nu au fost membri fondatori ai AOSR, nu au participat la nicio manifestare a Academiei noastre şi nu au primit nicio indemnizație de membru, nefiind, practic deci, legați de această academie, iar doamna profesor Ecaterina Andronescu este membru al academiei noastre datorită activității sale științifice de excepție (peste 300 de lucrări publicate în reviste  internaționale cu factor de impact şi peste 4900 de citări în baza internațională Google Academic).

  1. Din structurile Academiei Oamenilor de Știință din România fac parte personalități ale educației, cercetării și științei românești, cu operă, activitate și rezultate la nivel de excelență academică, recunoscute pe plan național și internațional, cu un număr impresionant de citări și prezențe în BDI. Activitatea științifică a AOSR este una complexă, desfășurată în cadrul Programului anual de cercetare-dezvoltare. Acest Program a cuprins în anul 2019, înainte de suspendarea finanțării instituției prin decizie politică, 23 de proiecte, peste 40 de articole cotate ISI sau indexate BDI. Valoarea activității științifice desfășurate în Academia Oamenilor de Știință din România este atestată și de situarea instituției pe un onorant loc 9 între instituțiile de cercetare din România în prestigiosul clasament internațional SCIMAGO-Elsevier(https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU&sector=Government), prin care sunt evaluate și ierarhizate din punctul de vedere al performanței universitățile și institutele de cercetare ale lumii, şi este în principal bazată pe evaluarea vizibilității SCOPUS, (https://www.e-nformation.ro/partners/elsevier), unde oricine poate constata că AOSR figurează cu peste 11.000 de citări în perioada 2009-2021. Este important de menționat că, în această ierarhie, în primele 800 de locuri, există doar două prezențe academice din România: Academia Română, pe locul 676, și Academia Oamenilor de Știință din România, pe locul 794. Semnificativ este și faptul că o atare clasare s-a realizat în condițiile în care  AOSR a beneficiat doar de sume cuprinse între 1 şi  1,4 % din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea academiilor înființate prin lege. Suspendarea finanțării de la bugetul de stat prin decizie politică, începând cu anul 2020 si continuand si in acest an reprezintă o lovitură dată instituției, care pune în joc însăși existența acesteia. Neconstitutionalitatea acestui demers a fost confirmata si de Curtea Constitutionala a Romaniei care prin hotararea sa de astazi 24 iunie a.c. a decis ca art. 38 al Legii bugetului din acest an, prin care se elimina finantarea AOSR de la bugetul de stat este NECONSTITUTIONALA si trebuie eliminat.

Cu toată această lipsă de finanțare şi în condițiile pandemiei, Academia noastră a organizat în primele luni ale acestui an 4 dezbateri naționale pe problematici actuale ale ţării, cu participarea  unor personalități de elită, Conferința Științifica Națională a AOSR în care s-au prezentat 130 de lucrări ştiinţifice, Gala premiilor AOSR, Conferința Internaţională Aplications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering, Simpozionul Scientica,  precum şi alte numeroase manifestări. S-au organizat şi patru sesiuni ale cursului acreditat Dezvoltator de E-learning.

Cei care fac, cu bună credință, minimul efort de a deschide pagina noastră web www.aosr.ro pot vedea conținutul tuturor manifestărilor noastre, CV-urile membrilor noștri, rapoartele de activitate științifică din fiecare an, istoria noastră,  precum şi cele peste 4000 de titluri de cărți publicate de membrii noștri, într-o viaţă dedicată științei şi educației. Își pot da astfel seama de minciunile vânturate de oameni care nu au nicio legătură cu știința şi deontologia profesională.

  1. Suntem convinși că Academia Română nu are niciun amestec în acest demers nedemn, care ar putea să știrbească prestigiul acestei instituții fundamentale a ţării, lucru pe care probabil initiatorii il doresc. Academia Română nu se poate teme de o confuzie sau concurenţă între instituțiile noastre şi nu are nevoie de modestul nostru patrimoniu.

În datele care definesc identitatea instituțională a Academiei Oamenilor de Știință din România, la nivelul istoriei și fondatorilor ei, al membrilor de-a lungul timpului și în prezent, al activității și performanțelor obținute, a vorbi despre AOSR ca despre o „uzină/fabrică de sinecuri” a unui partid politic sau dedicată anumitor persoane, despre activitate științifică „aproape inexistentă”, a arunca în joc comparații minimalizante, care duc în derizoriu imaginea instituției, denotă fie necunoașterea, fie rea-credință, fie și una, și alta, în direcția unui proiect politic a cărui țintă a devenit AOSR, vehiculat din ce în ce mai insistent în spațiul politicii românești de către inițiatorii lui, care doresc să amestece academia noastră în această bălăcăreală politică, care dăunează profund intereselor ţării noastre.

Academia Oamenilor de Știință din România își exprimă indignarea și revolta față de modul tendențios, în esență calomnios și denigrator, în care este abordată instituția și protestează cu fermitate împotriva acestui tratament discriminatoriu, construit pe argumente false, care încalcă și sfidează orice reguli ale corectitudinii politice.

Pentru orice persoană interesată de aflarea adevărului, porțile AOSR sunt deschise. Instituția pune la dispoziție celor care vor să cunoască realitatea ei instituțională, documente, date, statistici, orice fel de informații relevante, de la înființarea ei, acum aproape un secol, până în prezent, într-un act de transparență totală.

 

Consiliul Științific al Academiei Oamenilor de Știință din România