Ion I.C. Brătianu


Imi revine plăcerea de a vă anunța apariția unei cărți speciale pentru mine. Este dedicată celui mai mare om politic pe care l-a avut România. Este unul dintre principalii artizani ai României Mari, unul dintre bărbații de stat fără de care, poate nu aveam ce sărbători anul viitor. Un lider, un misionar, un vizionar. O carte pe care vă invit să o citiți ca români, o carte bazată pe documente, o carte care sigur va da de gândit diplomaților, politicienilor, monarhiștilor, oamenilor de cultură, etc.

coperta_bratianu

Pentru mine, este o onoare de a semna un volum alături de mentorul meu, profesorul Ioan Scurtu.

„Într-o vâltoare ca aceea a actualului război, în care harta lumii se preface, o ţară ca a noastră, o ţară cu aspiraţiuni naţionale, nu poate să rămână neutră până la capăt, fără să-şi compromită definitiv întreg viitorul. Prin urmare, se impune să ieşim din neutralitate, dar pe de altă parte, având drept ideal unitatea naţională, suntem datori să urmărim realizarea lui, căci cine ştie dacă în decursul veacurilor vom găsi un prilej atât de prielnic ca cel de azi”. (Ion I. C. Brătianu la Consiliul de Coroană din 14 august 1916)

„Domnilor deputaţi, iau cuvântul cu o firească şi adâncă emoţiune în primul Parlament al României Mari, fiindcă deasupra fiinţei şi a chipurilor, şi a celora de la guvern şi a celora din această incintă, văd în faţa mea pe toţi acei care pentru aceeaşi mare realizare au muncit, s-au jertfit, pe cei care au crezut în înfăptuirea pe care noi trebuie să o întărim şi de care trebuie să se bucure şirul generaţiilor ce vin”. (Ion I.C. Brătianu în şedinţa Adunării Deputaţilor din 16 decembrie 1919)