South-east europen diplomacy. 100 years since balkan wars


Anul 1913 este unul de reper pentru diplomaţia din sud estul Europei.

Restituirea exactă a contextului unei evaluări asupra dezvoltărilor strategice din spaţiul sud-est european, în special din ultimele decade, nu poate să nu aibă ca punct de raportare constantă Războaiele Balcanice. Orice analiză a acestor dezvoltări strategice, pentru a viza aspectele esenţiale, trebuie să exercite cel puţin o convieţuire iniţială cu factorii care au generat evenimentele petrecute acum 100 de ani. Au acestea o actualitatea foarte dificil de conservat în zilele noastre? Nu este importanţa lor istorică deţinătoare de acele multiple semnificaţii care au posibilitatea de a consemna suficiente argumente explicative pentru situaţia geo-strategică actuală a spaţiului sud-est european? A putut oare diplomaţia să inspire acele momente politice transmiţătoare de o oarecare stabilitate regională?

Simpozionul Diplomaţia Sud-Est Europeană la 100 de ani de la Războaiele Balcanice, organizată de Academie Oamenilor de Ştiinţă din România şi Universitatea Balikesir din Turcia, propune să ofere, prin toate contribuţiile ce urmează a fi prezentate, o reflectare echilibrată asupra acestor problematici. Vom încerca să evaluăm cum este proporţionată interferenţa extra-regională pornind de la momentul-cheie al Păcii de la Bucureşti din 1913 până în prezent. Accentele de greutate vor fi puse pe politicile aplicate de Marile Puteri, începând cu 1913, până la interesul prezent pe care actori cu o prezenţă de mare apreciabilitate pe arena globală l-au exprimat vis-a-vis de spaţiul sud-est european. Cea mai intensă pronunţare va fi asigurată de dezvăluirea modului în care dialogurile intra-regionale au reuşit sau nu, să genereze prelungirea duratei cooperării. Aici, rolul diplomaţiei culturale – va fi scos în relief, ca generator al acestor tipuri de dialoguri. Vom concentra eforturile de cercetare asupra modului în care un spirit diplomatic cultural poate fi educat sau nu, într-un spaţiu în care, eterogenitatea – din toate punctele de vedere – predomină.

Simpozionul îşi propune să extragă acele puncte de vedere, solid argumentate şi susţinute, cu un conţinut alcătuitor cât mai variat. Nu există nu fond de idei limitativ sau propus ca pardigmă în care participanţii să îşi încadreze lucrările. Conferinţa Diplomaţia Sud-Est Europeană la 100 de ani de la Războaiele Balcanice face apel la organizarea unei întâlniri predilecte dezbaterii unor idei şi a unor valorificări mixte ca provenienţă, confecţie şi reprezentanţă. Cercetători, membrii ai diverselor spaţii academice, sau persoane cu preferinţe deosebite manifestate spre spaţiul sud-est european sunt binevenite pentru recoltarea tuturor componentelor de cercetare supuse dezbaterilor pe panelurile tematice, sub-sumate temei centrale a acestei conferinţe. Orice lucrare conexă istoriei, relaţiilor statelor zonale cu diferiţi actori extra-regionalesau nivelului tactic de apropiere inter-statală, reprezentat de diplomaţie – în diversele ei forme de exercitare – aferente spaţiului sud-est european, este întâmpinată salutar de organizatori!

Atasez mai jos programul Simpozionului: PROGRAMME