POLITICĂ. DIPLOMAȚIE. CULTURĂ 1.0


Zilele acestea particip la Craiova, la Conferinta POLITICĂ. DIPLOMAȚIE. CULTURĂ 1.0 al carei program il atasez:

Conferința Internațională

CRAIOVA, 10-13 APRILIE 2013

Programul lucrărilor pe secţiuni

 

 

Joi 11 aprilie 2013,

Orele 15.45-18.45

 

Secţiunea I

Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale (Panel I)

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Marin Sorescu”

 

Moderator: Prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu

 

Lect. univ. dr.

Gabriel MicuMinisterul Afacerilor Externe; Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, BucureştiInternational meanings of the political approachConf. univ. dr.

Adrian BogdanUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDiplomacy –an efficient way of solving international disputes in a peaceful mannerLect. univ. dr.

Ionuţ ŞerbanUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleConcepte şi teorii în Relaţiile internationale. De la Idealism la Realism.Conf. univ. dr.

Lucian AmonUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleElemente de diplomaţie în lumea geto-dacăLect. univ. dr.

LIVIU ILIEUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleRelaţiile lui Matei Basarab cu Imperiul Otoman reflectate în Letopiseţul CantacuzinescConf. univ. dr.

Constanţiu DinulescuUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleEvoluţii politico-diplomatice în Europa secolului al XVIII-leaDr. MONICA AVRAMBiblioteca Judeţeană MureşSupplex Libellus Valachorum. Un altfel de identitateAsist. univ. drd.

Iulia CheşcăAcademia de Poliţie „A.I. Cuza”, Bucureşti; Facultatea de ArhivisticăȚara Românească între rivalitatea Marilor Puteri și nevoia de organizare internă (sfârșitul secolului al XVIII-lea-începutul secolului al XIX-lea)Dr. Liviu BrătescuInstitutul de Istorie „A.D. Xenopol”, IaşiDiplomatia romaneasca( 1866-1888). Relațiile româno-franceze. O nouă perspectivăProf. univ. dr.

Sorin Liviu DameanUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleRomânia în viziunea diplomaţiei britanice (1866-1914)Drd. Magdalena FilaryAmbasada Republicii Polone la BucureştiPolish-Romanian diplomatic relationsProf. univ. dr.

Valentin CiorbeaUniversitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeUnited Nations Coalition between Yalta and the End of the War. Themes and problems (February 12- September 2, 1945)Asist. univ. drd.

DAN-VALERIU VOINEAUniversitatea din Craiova,

Facultea de Ştiinţe SocialeRomanian migrants and the attraction of American soft power

 

 

Secţiunea I

Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale (Panel II)

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Nicolae Romanescu”

 

Moderator: Prof. univ. dr. Gheorghe Sbârnă

 

Dr. Mihaela Damean Consiliul Judeţean Dolj Dimitrie A. Sturdza – un reprezentant de elită al diplomaţiei româneşti
Asist. univ.dr.

Silvana RachieruUniversitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie; Institutul Cultural Român, IstanbulDiplomaţie şi reprezentare la Istanbul la 1900Conf. univ. dr.

Stoica LascuUniversitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeSituaţia internaţională a Balcanilor, la începutul secolului al XX-lea – în lumina unor inteviuri de epocăAsist. univ. dr.

Cătălin NegoiţăUniversitatea „Dunărea de Jos”  din Galaţi, Facultatea de LitereThe problem of comitagii in South Dobrudja and the Romanian-Bulgarian relationDr. Daniel CainInstitutul de Studii Sud Est Europene, BucureştiRomânia şi războaiele balcanice în memorialistică bulgarăLect. univ. dr.

Hadrian GorunUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe AdministrativeConsideraţii asupra relaţiilor româno-ruse şi româno-bulgare la începutul primei conflagraţii mondiale. Câteva mărturii documentare româneşti şi francezeProf.  univ. dr.

Corneliu PădureanUniversitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi SocialeHungarian press of Arad and the events of the autumn 1918 in TransylvaniaLect. univ. dr.

Nicoleta CiachirUniversitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, BucureştiRomanian-bulgarian political-diplomatic relations during  Bulgarian Agrarian goverment (1921-1923).Conf. univ. dr.

Elena Marusia CîrsteaUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleRomanian-British military ties initiated by Romanian commanders in London (1927-1939)Prof. univ. dr.

Gheorghe SbârnăUniversitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe UmanisteRomania şi Uniunea interparlamentară în cel de-al doilea deceniu interbelicConf. univ. dr.

Alexandru OşcaUniversitatea Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale NaturiiCommunist Bloc arming: Stalin’s directives in January 1951.

 

Secţiunea II

Studii europene şi de securitate

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Elena Farago”

 

Moderator: Prof. univ dr. Adrian Pop

 

Prof. univ. dr.

Radu Ştefan VergattiUniversitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe UmanistePaneuropa, străbuna Uniunii EuropeneConf. univ. dr.

Cristiana SîrbuUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti, Fundaţia GIEDD20 de ani de la semnarea Tratatului de la MaastrichtProf. univ. dr..

Bianca Maria Carmen PredescuUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeTratatul de la Lisabona este o continuare a politicii afirmată la Maastricht sau o nouă eră în construcţia europeană?Lect. univ. dr.

Florian OlteanuUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleThe ”crisis ” idea  during the process of building the European UnionProf. univ. dr .

Adrian-Liviu Ivan

Drd. Claudia Iov

Drd. Maria NistorUniversitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; Facultatea de Istorie şi Filosofie; Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie ContemporanăNational and Ethnic Minorities in the EU: Migration and Security Issues Conf. univ. dr.

Adrian Cosmin Basarabă

Dr. Ramona Angela DumitruUniversitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Cabinet Europarlamentar Victor Boştinaru

Problematic aspects and possible solutions regarding the regionalization projects in the European Union

 Prof. univ. dr.

Adrian PopŞcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, BucureştiIndependent Statehood, Regionalizationand Security Interdependence:

The Cases of Kosovo, Vojvodina, Abkhazia and South OssetiaLect. univ. dr.

Florin PăsătoiuUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleAfter hegemony- whose world governance?Drd. Adrian Daniel Stan

Drd. Nicoleta Brînduşa Pîncu

Drd. Claudia Mera

Drd. Ruxandra NuţUniversitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Studii

Internaţionale şi Istorie Contemporană

The impact of Spanish local authonomies on EU decision making process. Means of action and ways of imposingDr. Bogdan NăstaseBursa Română de Mărfuri, BucureştiNatural Gas Exchanges in Europe: Burning DifferencesMihaela TudorMinisterul Culturii, Compartimentul Afaceri EuropeneDamnatio memoriae – the erased residents of Slovenia  and the construction of identityDrd. Florin StancuDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului DoljAutonomii locale în sistemul administrativ românesc (1918-1925)

Secţiunea III

Comunicare şi relaţii publice

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Galeria de Artă „Theodor Aman”

 

Moderator: Dr. Nicolae Melinescu

 

Dr. Ştefania Ciubotaru Muzeul Naţional Cotroceni Muzeul şi şcoala. Programele de pedagogie muzeală ale Muzeului Naţional Cotroceni
Dr. RODICA PĂVĂLAN Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Dolj RADIOUL – mijloc de propagandă pentru patru dictaturi, într-un singur deceniu (1938-1948)
Silvia Dumitrache Asociaţia Femeilor Române din Italia Comunicarea părinte-copil şi susţinerea rolului parental la distanţă de un click
Mircea CANŢĂR Cotidianul Cuvântul Libertăţii, Craiova  
Marga Bulugean Cotidianul Cuvântul Libertăţii, Craiova Mass-media, liantul comunității românilor din Valea Timocului

 Mihai FiricĂDigi 24 CraiovaMass Media regionale in contextul globalizariiDr. Nicolae MelinescuBucureştiProdusers: unpredictable actors in the new communication paradigm

 

 

Secţiunea IV

Biblioteca în lumea contemporană

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Ştefan Ciuceanu”

 

Moderator: Dr. Daniel Nazare

 

Dr. Elena Ramona Stanciu Biblioteca Universităţii „Valahia” Târgovişte Din istoricul bibliotecilor târgovistene. Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte. Analiza mediului socio-cultural. Studiu de caz
Dr. Daniel Nazare Biblioteca Judeţeană Braşov Revista Astra o carte de vizita pentru Biblioteca Judeteana Brasov
Samara Iuldasheva IREX, Kyrgyzstan Role of libraries in educating youth culture in Kyrgyzstan
Dr. Teodor Ardelean Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Maramureş Libraries of the Nordic Countries
CLARA MARIA CONSTANTIN Biblioteca Judeteana „Paul Iorgovici” Resiţa Biblioteca Judeteana „Paul Iorgovici” Resiţa, de la tradiţional la modern
LAVINIA DUMITRESCU Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Dolj Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” – autentic centru editorial
Prof. RAMONA PAU Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Dolj Carte tradiţională sau e-book?
NICOLETA TRAŞCĂ Coordonator judeţean BIBLIONET Impactul Programului BIBLIONET în judeţul Dolj
VASILICA ANGHEL Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Dolj Biblioteca, centru de formare a competenţelor informatice pentru bibliotecari şi utilizatori
Lect. univ. dr.

Mihai GhiţulescuUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleUtilizarea bibliotecilor virtuale în cercetarea istoricăPaul BaranIREX România Scott AndersEnIREX România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri 12 aprilie 2013,

Orele 15.00-16.00

 

Secţiunea I

Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale (Panel I)

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Marin Sorescu”

 

Moderator: Prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru

 

Lect. univ. dr.

Sorin CristescuUniversitatea „Spiru Haret”, Bucureşti; Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleEmperor’s  Wilhelm II. Interess for the Romanians from TransivaniaLect. univ. dr.

Iulian OncescuUniversitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe UmanisteDin începuturile relaţiilor „oficiale” româno-franceze. Înfiinţarea  Agenţiei diplomatice româneşti la Paris (26 august/7 septembrie 1860)Conf. univ. dr.

Silviu MiloiuConf. univ. dr., Universitatea „Valahia” TârgovişteThe Eastern Policy of Romania at crossroads: 1932-1934. Attitudes  and dilemmasDr. Mihaela BuzatuUniversitatea din CraiovaThe Effects of Territorial Losses in the Summer of 1940 Reflected in Several Documents of the Party of the Nation Prof. univ. dr. Ion

CalafeteanuUniversitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste1941: Frontiera pe Nistru?Prof. univ. dr.

Gheorghe OnişoruUniversitatea „Spiru Haret”, Bucureşti; Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale14 mai 1943: Dizolvarea Kominternului şi efectele asupra Partidului Comunist din România

 

Secţiunea I

Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale (Panel II)

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Nicolae Romanescu”

 

Moderator: Prof.univ.dr. Cezar Avram

 

Dr. CRISTIAN VASILE PETCU Secretar de stat,

Ministerul CulturiiHistorical  and Canonical Considerations about the Philanthropic  Work of the ChurchConf. univ. dr.

Mihai FloroiuUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi PoliticeThe Danube – the legal status of an international communication and commercial routeAsist. univ. dr..

Cezar StanciuUniversitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe UmanisteSocialist Unity Redefined: Tito and Ceausescu versus Brezhnev (1966-1971)Prof. univ. dr.

Cezar Avram,

Dr. Petre OprişInstitutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, CraiovaDouă vizite care nu au mai avut loc niciodată: Robert Kennedy (1968) şi Leonid Brejnev (1969) în RomâniaDr. Alin Mitrică,

Lect. univ. dr.

Ionuţ ŞerbanMinisterul Fondurilor Europene;

Universitatea din CraiovaDiplomatia veche versus diplomatia noua. De la Realpolitik la Diplomatia triughiulara a lui NixonProf. univ. dr.

Ştefan PăunUniversitatea Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii

Rethinking the idea of revolution in history

 

 

Secţiunea I

Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale (Panel III)

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Elena Farago”

 

Moderator: Conf. univ. dr. Cristina Păiuşan-Nuică

 

Lect. univ. dr.

ADI HORAŢIU SCHWARZUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleRelaţiile româno-israeliene de „Declaraţia” din aprilie 1964 până la izbucnirea Războiului de şase zileDr. Daniela OsiacInstitutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, BucureştiRomanian diplomacy and the Arab-Israeli wars (1967, 1973)Conf. univ. dr.

Cristina Păiuşan-NuicăConf. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”Romanian – Israeli diplomatic relations after the Camp David Agreements (1978 – 1982)Asist. univ. drd.

Ariadna PetriBard College, New York – Al-Quds University, JerusalemAre Israel and the Palestinians Negotiating? Tracks II and III as Alternatives and ContinuationLect. univ. dr.

Ionuţ CojocaruLect. univ. dr., Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina”Turcia – Armenia, relaţii ireconciliabileDr. Lavinia Dacia GheorgheMuzeul de Istorie Naţională şi Arheologie ConstanţaLack of Interest or Sabotage  – An Aspect of Trade Relationships between Romania and Columbia

 

 

Secţiunea II

Studii europene şi de securitate

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,  Sala „Ştefan Ciuceanu”

 

Moderator: Asist. univ. drd. Dan-Valeriu Voinea

 

Dr. Lucian Dindirică Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Dolj Procesul de regionalizare în R.P.R
Dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuş Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” ,Suceava Europenizarea României: scurtă analiză asupra Executivului
Col. dr.

Constantin FloreaInspectoratul Judeţean de Jandarmi, DoljDealing with crises affecting the constitutional order by instituting exceptional State – of Emergency  or State of Siege between legality and need. Gen. de brigadă (r.)

Aurel RogojanBucureştiServiciile de informatii pentru securitate si dezordinea internationalaAsist. univ. dr.

Enache TuşaUniversitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeTeoriile colonizării în studiile de securitateAsist. univ. drd

Alexandra PorumbescuUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionaleRepere istorice ale migraţiei românilor în GermaniaDr. IVO GHEORGHIEVAsociaţia AVE, Vidin, BulgariaProbleme actuale cu care se confrunta romanii din BulgariaLect. univ. drd.

Radu-Cristian PetcuUniversitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departamentul de Istorie şi Relaţii InternaţionalePerspective constructiviste asupra consolidării internaţionale a păcii şi menţinerii ei la nivel globalRADU VINŢEANUConsiliul Judeţean Dolj„Experimentul Kainuu”, o viziune regională nouă