First International Symposium On Balkan History Studies Methodological Approaches


In perioada 26-28 aprilie impreuna cu doi istorici din Romania ma voi afla in Turcia pentru a participa in cadrul unui simpozion al carui program il public mai jos:

SEMPOZYUM PROGRAMI

26–28 Nisan 2013

25 Nisan Perşembe

Katılımcıların Balıkesir’e gelişi

                                   Sempozyumun Birinci Bölümü

(Balıkesir)

 

26 Nisan 2013 Cuma

 

9.00–9.30

                Katılımcıların ve konukların kayıtları

9.30–10.30 Açılış Konuşmaları (NEF Konferans Salonu)

                Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR: Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

                Doç. Dr. Bekir GÜNAY, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü

                Prof. Dr. Mahir ALKAN: Balıkesir Üniversitesi Rektörü

                İsmail OK: Balıkesir Belediye Başkanı

                Ahmet TURHAN:  Balıkesir Valisi

10.30–11.00: Çay-Kahve Arası

 

 

 

OTURUMLAR

NEF Konferans Salonu

 

Birinci Oturum

Konu: Metodoloji

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Özdemir

11:00-11:15 Prof. Dr. Heath W. Lowry

“Reexamining the Ottoman Entry into the Balkans in Light of Architectural Monuments.”11:15-11:30Prof. Dr. Šerbo Rastoder

“Balkanlarda, Heoristik Dönemden Osmanlı İmparatorluğu’na Egemenlik Temelli Sezgiler/Anlayışlar”11:30-11:45Prof. Dr. Ali Arslan

“Balkan Tarihi Yazımında Rekabet”11:45-12:00Dr. Anna Alexieva

“Ottoman Dominion Epoch in Cultural Memory of Bulgarian People.”12:00-12:10TARTIŞMA

 

 

12.10–14.00 – ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

 

 

 

İkinci Oturum

Konu: Metodoloji

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rhoads Murphey

14:00-14:15 Prof. Dr. Željko Holjevac

“Recent Croatian Historiography and its Methodological Approaches toward the Balkans in the Early Modern Period and the Nineteenth Century: Some Examples”14:15-14:30Doç. Dr. Fatih Özbay

“Rusya’da Balkan Araştırmaları ve Değerlendirilmesi”14:30-14:45Dr. Dimitar Atanassov

Apophatics of European Identity: Balkans and Other Peripheries”14:45-15:00Dr. Hasan Bello

“Treatment of the Ottoman period in Albanian historiography 1945-1990”15:00-15:10TARTIŞMA15.10–15.25Çay-Kahve Arası

 

 

 

 

 

Üçüncü Oturum

Konu: Balkan Tarihi Yazımı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Azmi ÖCAN

15.25–15.40 Prof. Dr. Filip Stanciu

“The importance of educational institutions in the study of history of the Balkans”15.40–15.55Doç. Dr. Zafer Gölen

“19. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır?”15.55–16.10Doç. Dr. Aleksandar Rastović

“Transposition Of  The Studies Of Modern European History At The Universities In Serbia-New Methodological Approach”16.10–16.25Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan

“Balkan Şehir Tarihi Yazımında Kaynak Olarak Seyyar Gazete Muhabirlerinin Gözlemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Selanik Örneği”16.25–16.35TARTIŞMA16.35–16.50Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum

Konu: Arşiv

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Köse

16:50-17.05 Prof. Dr. Aleksandar Kadijevic

“Existing Archive  Documents  About Yugoslav  Embassy Complex  In Ankara  (1936)”17:05-17:20Doç. Dr. Mustafa Budak

“Makedonya Tarihi Araştırmalarında Osmanlı Arşivlerinin Önemi”17:20-17:35Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf

“Göçler ve Göçmenlerle İlgili Mahalli Arşiv Kaynakları”17:35-17:50Mustafa Parlak

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadime Arşivinin Önemi”17:50-18:00TARTIŞMA

 

 

HALİL İNALCIK SALONU

Birinci Oturum

Konu: Tematik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik

 

15.25–15.40 Prof. Dr. Turhan Kaçar

“Konstantinopolis ve Roma: Ortaçağ Balkan Tarihi Çalışmalarında Din Faktörü”15.40–15.55Prof. Dr. Ema Miljković

“The Ottoman Studies within the Scope of the History Studies at the Serbian Universities (Methodological Approach)”15.55–16.10Doç. Dr. Osman Karatay

“Türkiye’de Balkan Ortaçağı Araştırmaları Üzerine”16:10-16:20TARTIŞMA16:20Çay Kahve Arası

 

 

18.00–20.30 Akşam Yemeği

20:30 Güre’ye Hareket


 

 

Sempozyumun İkinci Bölümü

(Güre)

 

27 Nisan 2013 Cumartesi

 

09:30–10:15 Protokol Konuşmaları (Salon Paris)

10:15-10:45 Çay Kahve Molası

 

OTURUMLAR

(Salon Paris)

 

Birinci Oturum

 

Konu: Belge Tahlili

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal

10-45-11:00 Prof. Dr. Nenad Moačanin

“The population of the Ottoman Bosnia in the Eighteenth Century According to the Poll-tax Records: Methodological Issues”11:00-11:15Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş

„Osmanlı Dönemi Balkan Araştırmalarında Toponomi ve Kartoğrafya Problemleri”11:15-11:30Doç. Dr. Bekir Günay

“Belge Tarihinden Analiz Tarihine: Balkanlar Örneği”11:30-11:45Yrd. Doç. Dr. Murat Tuğluca

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Ahkâm Defterleri”11:45-12:00TARTIŞMA               

 

 

12:00-:13:30 Öğle Yemeği

İkinci Oturum

Konu: Balkan Savaşları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Babacan

13:30-13:45 Prof. Dr. Ioan Scurtu- Yrd. Doç. Dr. Ionuţ Cojocaru

“Romania and the Second Balkan War, The Participation of Certain Future Prime Ministers”13:45-14:00Prof. Dr. Nimetullah Hafız

“Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinde Balkan Savaşlarıyla İlgili Kaynaklar”14:00-14:15Yrd. Doç. Dr. Hacı Veli Aydın

“Serezli Türk ve Rum iki Yerel Liderin Gözünden Balkan Savaşları ve Serez”14:15-14:30Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit

“Teşkilat-ı Mahsusa Bağlamında II. Balkan Savaşları’na Yaklaşımlar”14:30-14:45TARTIŞMA14:45-15:00Çay Kahve Arası

 

Üçüncü Oturum

Konu: Tematik

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı

15:00-15:15 Prof. Dr. Božidar Jezernik

“The Politics of Othering”15:15-15:30Yrd. Doç. Dr. Tamer Balcı

“Yugoslavya’da Kosova Çıkmazı – The Kosovo Conundrum In Yugoslavıa”15:30-15:45Yrd. Doç. Dr. Emine Dingeç

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Marjinal Gruplar: Çingeneler”15:45-16:00Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir

“ Yahya Kemal Beyatlı ve Balkan Şehirleri Arşivi”16:00-16:15TARTIŞMA16:15-16:30Çay Kahve Arası

 

 

Dördüncü Oturum

 

Konu: Göç

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Arslan

16:30-16:45 Prof. Dr. Mehmet İnbaşı

“Göç ve İskânın Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki Önemi16:45-17:00Prof. Dr. Metin Ayışığı

„1950-1955 Arası Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (İstanbul Basınına Göre)”17:00-17:15Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu

Anadolu’ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler”17:15-17:30Sefer Güvenç

“Belleklerde Mübadele”17:30-17:45Dr. Fahriye Emgili

“Balkan Arşivlerine Göre Göç Meselesi”17:45-18:00TARTIŞMA18:00-18:15Çay Kahve Arası

 

 

 

Salon Helen

 

Birinci Oturum

Konu: Vakıf

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan

13:30-13:45 Mevlüt Çam

„Balkan Vakıflarının Envanter Projesi”13:45-14:00Yrd. Doç. Dr. Georgios Salakidis

“15. Yüzyıl Yenişehir-i Fenar’ı ve Barak Bey Vakfı”14:00-14:15Enver Karakeçili

„Balkanlar’da Osmanlı Vakıflarının Hâlihazırda Sayısal Verilerine İlişkin Tespitler”14:15-14:30TARTIŞMA14:30-15:00Çay Kahve Arası

İkinci Oturum

Konu: Tematik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nenad Moačanin

15:00-15:15 Prof. Dr. Osman Köksal

“Osmanlı Temettuat Fonlarında Sosyo-Kültürel  ve Ekonomik Tarih Yazımındaki Veriler Üzerine Bazı Değerlendirmeler”15:15-15:30Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç

“Balkanlarda Azınlık ve Misyoner Okulları”15:30-15:45Yrd. Doç. Dr. Bilgin Çelik

“Balkan Milliyetçiliklerini Anlamak için Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi”15:45-16:00Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay

“Türkiye’de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine”16:00-16:15TARTIŞMA Çay Kahve Arası

18:15–19:55 – DEĞERLENDİRME OTURUMU   (Salon Paris)

 

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rhoads Murphey

18:15-18:30 Prof. Dr. Heath Lowry
18:30-18:45 Prof. Dr. Šerbo Rastoder
18:45-19:00 Prof. Dr. Božidar Jezernik
18:25-18:40 Doç. Dr. Mustafa Budak
18:40-18:55 Doç. Dr. Bekir Günay

 

 

19:00-21:00 AKŞAM YEMEĞİ

28 Nisan Pazar 2013 Kazdağları Gezisi

Sempozyuma Katılanlar

 1. Prof. Dr. Aleksandar Kadijevic, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
 2. Prof. Dr. Ali Arslan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 3. Prof. Dr. Azmi Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üiversitesi Rektörü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Božidar Jezernik, Ljubljana Üniversitesi, Slovenya
 5. Prof. Dr. Bülent Özdemir, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Ema Miljković, Niš Üniversitesi, Sırbistan
 7. Prof. Dr. Filip Stanciu, Lumina Üniversitesi Rektörü, Romanya
 8. Prof. Dr. Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof. Dr. Ioan Scurtu,Romanya Tarih Akademisi Müdürü, Romanya
 10. Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi Türkiye
 11. Prof. Dr. Jasmina Rastoder, Bar Arşivi Müdürü, Karadağ
 12. Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 13. Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi Türkiye
 14. Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
 15. Prof. Dr. Metin Ayışığı, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 16. Prof. Dr. Nenad Moačanin, Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan
 17. Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, Kosova
 18. Prof. Dr. Osman Köksal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 19. Prof. Dr. Osman Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 20. Prof. Dr. Rhoads Murphey, Birmingham Üniversitesi, İngiltere
 21. Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Montenegro Üniversitesi, Karadağ
 22. Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi Türkiye
 23. Prof. Dr. Željko Holjevac, Hırvat Tarih Derneği Başkanı, Hırvatistan
 24. Doç. Dr. Aleksandar Rastović, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
 25. 25.   Doç. Dr. Bekir Günay, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü, Türkiye 
 26. 26.   Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç,İstanbul Üniversitesi, Türkiye 
 27. 27.   Doç. Dr. Fatih Özbay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
 28. Doç. Dr. Hasan Babacan, Balıkesir Üniversitesi Türkiye
 29. 29.   Doç. Dr. Mustafa Budak, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd. Yrd
 30. Doç. Dr. Osman Karatay, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araşt. Enstitüsü, Türkiye
 31. Doç. Dr. Zafer Gölen, Mehmer Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 32. Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi Türkiye
 33. Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 34. Yrd. Doç. Dr. Bilgin Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 35. Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay, Trakya Üniversitesi, Türkiye
 36. Yrd. Doç. Dr. Emine Dingeç, Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
 37. Yrd. Doç. Dr. Georgios Salakidis, Yunanistan
 38. Yrd. Doç. Dr. Hacı Veli Aydın, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
 39. Yrd. Doç. Dr. Ionuţ Cojocaru,Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz  Araşt. Merkezi Direktörü, Romanya
 40. Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 41. Yrd. Doç. Dr. Murat Tuğluca, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
 42. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir, İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü, Türkiye
 43. Yrd. Doç. Dr. Tamer Balcı,Texas-Pan Amerikan Üniversitesi, ABD
 44. 44.   Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
 45. Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Türkiye
 46. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 47. Dr. Anna Alexieva, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan
 48. Dr. Dimitar Atanassov, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan
 49. Dr. Fahriye Emgili, Mersin Üniversitesi, Türkiye
 50. Dr. Hasan Bello, Arnavutluk Tarih Kurumu, Arnavutluk
 51. Enver Karakeçili, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Dairesi, Türkiye
 52. Mevlüt Çam, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Müdürü, Türkiye
 53. Mustafa Parlak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı, Türkiye
 54. Sefer Güvenç, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri, Türkiye