Conferinţa ştiinţifică internaţională Basarabia – 1812.Problemă naţională,implicaţii internaţionale


conferinta Basarabia - 1812_big

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău în colaborare cu Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române şi Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională Basarabia – 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale. La eveniment vor participa istorici din Republica Moldova, România, Rusia, Polonia, Ucraina, Italia, Turcia, Austria, Letonia, Finlanda şi Lituania. Conferinţa se va desfăşura la Chişinău în zilele de 14 şi 15 mai şi la Iaşi pe 16 mai 2012.

Organizatori:
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni

Colegiul de Onoare al Conferintei:
Academician Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academician Ionel Haiduc, preşedinte al Academiei Române
Academician Dan Berindei, Academia Română
Academician Mihai Cimpoi, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Membru corespondent Demir Dragnev, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Academician Andrei Eşanu, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Alexandru Moşanu, prof. univ. dr. hab., membru de onoare al Academiei Române
Academician Ioan Aurel Pop, Academia Română
Academician Alexandru Zub, Academia Română

Comitetul de Organizare al Conferintei:
Gheorghe Cojocaru, conf. univ. dr., director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, copreşedinte
Gheorghe Cliveti, prof. univ. dr., director al Institutului de Istorie „A. D Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, copreşedinte
Silvia Corlăteanu-Granciuc, conf. univ. dr., secretar ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Ruslana GrosU, cercetător ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, secretar responsabil
Bogdan Adrian Ceobanu, cercetător ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, secretar responsabil

Parteneri:
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău
Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
Primăria Municipiului Chişinău
Primăria Municipiului Iaşi
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, Iaşi
Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, Iaşi
Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Chişinău
Mişcarea Civică „Anul 1812”, Chişinău

Parteneri media:
TIMPUL de dimineaţă
Adevărul de Chişinău
Jurnal de Chişinău
Tele-Radio-Moldova
TVR-1
Jurnal TV
Radio Chişinău
Radio Iaşi

Agenda
Secţiunea Chişinău
13 mai
Sosirea, cazarea invitaţilor din străinătate
16.00-18.00 – Program cultural, Teatrul Naţional de Operă şi Balet (Bd. Ştefan cel Mare, nr. 152), Chişinău
18.00-22.00 – Recepţie, Restaurantul Hotelului „Vila Verde”

14 mai
Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
08.00-09.00 – Înregistrarea participanţilor
09.00-10.00 – Şedinţa de inaugurare
Mesaje de salut din partea:
Academician Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academician Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române
Dr. Petru Guran, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
Dr. Constantin Tănase, copreşedinte al Asociaţiei Cultural-Spirituale pentru Cunoaştere şi Comunicare
10.00-11.30 – Comunicări în plen
Moderatori:
Academician Dan Berindei, Academia Română
Membru corespondent Demir Dragnev, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Academician Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Ofensiva Imperiului Rus în Sudul şi Sud-estul Europei. De la acţiuni sporadice la strategii militaro-politice (sec. XVII-XIX)
Academician Alexandru Zub, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România: Basarabia: periplu istoriografic
Prof. univ. dr. Elena Kudreavtseva, Institutul de Istorie a Rusiei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, RUSIA: ???????????? ??? 1812 ?.: ?????? ?????? ?? ??????? (Pacea de la Bucureşti din anul 1812: pătrunderea Rusiei în Balcani)
Prof. univ. dr. Fatih IYIYOL, Centrul Studii Balcanice, Universitatea Süleyman Şah, Istanbul, TURCIA: Before and after the 1812 Treaty of Bucarest from the perspective of the Ottoman state (Înainte şi după Tratatul de la Bucureşti din 1812 din perspectiva Statului Otoman)
Prof. univ. dr. Kurt Scharr, Universitatea din Innsbruck, AustriA: Reacţiile Curţii din Viena la politica expansionistă a St. Petersburgului în Sud-estul Europei la cumpăna secolelor XVIII-XIX (Reaktionen des Wiener Hofes auf die Expansionspolitik St.Petersburgs in Südosteuropa an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert)
Academician Dan Berindei, Academia Română, Bucureşti, România:
Academia Română şi Basarabia
11.30-11.40 – Intervenţii
11.40-12.00 – Pauză de cafea
12.00-13.30 – Comunicări în plen
Moderatori:
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Conf. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Prof. univ. dr. Davide Zaffi, Universitatea Ca?Foscari, Venezia, Italia:
Ideologiile anexării şi Basarabia
Conf. univ. dr. Stoica Lascu, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România
Conf. univ. dr. Marian Zidaru, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România:
Tratativele ruso-turce şi interesele britanice in lumina corespondenţei diplomatice a Foreign Office-ului cu ambasada britanică din Istanbul din anul 1812
Conf. univ. dr. Vladimir Mischevca, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
1812 – geneza problemei basarabene. Aspecte politico-diplomatice
Prof. univ. dr. hab. Alexei Agachi, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Reorganizările administrative din Moldova sub ocupaţia militară rusă (1806-1812)
Prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucuresti, România:
Mutaţii geopolitice în ecuaţia de putere şi în arhitectura graniţelor în Sud-estul continentului european la începutul secolului al XIX-lea
Conf. univ. dr. Igor Şarov, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova:
Anexarea Basarabiei în istoriografia rusă şi sovietică: continuitate şi discontinuitate
13.30-13.40 – Intervenţii
13.40-14.30 – Prânz
14.30-16.00 – Comunicări în plen
Moderatori: Academician Alexandru Zub, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Prof. univ. dr. Francesco Guida, Universitatea Roma TRE
Prof. univ. dr. Marian Stroia, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Bucureşti, România:
Contextul internaţional şi condiţiile interne ale izbucnirii războiului ruso-turc (1806-1812) soldat cu pierderea Basarabiei
Prof. univ. dr. hab. Alexandru Moşanu, membru de onoare al Academiei Române, Republica Moldova:
Anul 1812 în viziunea cercetătorilor din Republica Moldova
Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, Universitatea din Craiova, România:
Rusia şi Principatele Române la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea
Prof. univ. dr. Irina Potkina, Institutul de Istorie a Rusiei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia:
???????? ????????? ??????????: ????????? ??????????? ??????? ???????????? ???????????? (Crearea provinciei Basarabia: câteva aspecte juridice ale identităţii naţionale)
Prof. univ. dr. hab., membru corespondent Demir Dragnev, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Eşecul politicii Imperiului Rus de a transforma Basarabia în vitrina Balcanilor în primele decenii de după anexare
Conf. univ. dr. Ion Varta, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Consecinţele raptului teritorial de la 1812 pentru românii basarabeni
16.00-16.20 – Intervenţii
16.20-16.30 – Pauză de cafea
16.30-17.45 – Comunicări în plen
Moderatori:
Prof. univ. dr. hab. Alexandru Moşanu, membru de onoare al Academiei Române
Prof. univ. dr. Leonid Ghibianskiy, Institutul de Slavistică al Academiei de Ştiinţe a Rusiei
Conf. univ. dr. Ion Jarcuţchi, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Între Giurgiu şi Bucureşti: negocierile şi încheierea Tratatului de pace ruso-turc din 16/28 mai 1812
Prof. univ. dr. Vladislav GROSUL, Institutul de Istorie a Rusiei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, RUSIA:
??????? ???????????? ????????? ? ??????? ?????? (Geneza autonomiei Basarabiei în cadrul Rusiei)
Academician Mihai Cimpoi, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova: Anul 1812 în publicistica eminesciană
Prof. univ. dr. Ion Bulei, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, România:
Vechiul Regat şi Basarabia
Conf. univ. dr. Eriks Jekabsons, Universitatea din Letonia, Riga, Letonia:
Latvian – Romanian relations during interwar period: Context of Bessarabia (Relaţiile Româno-Letone în perioada interbelică: contextul Basarabiei)
17.45-18.00 – Intervenţii
18.00 – Program cultural
15 mai
08.00-09.00 – Înregistrarea participanţilor
09.00-11.30 – Comunicări în plen
Moderatori:
Prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
Conf. univ. dr. Nicolae Chicuş, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
Prof. univ. dr. Vladimir Morozan, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Rusia:
?????????? ? 1821-1828 ??.: ???? ?? ?????????? ?????????? ???? ???? (Basarabia în perioada 1821-1828: cursul spre lichidarea dreptului la autonomiei a ţinutului)
Prof. univ. dr. Ilkka Liikanen, Institutul Carel al Universităţii Finlandei de Est, Joensuu, Finlanda: Grand Duchy of Finland as a Political Space (Marele Ducat al Finlandei ca spaţiu politic)
Conf. univ. dr. Constantin Ardeleanu, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România:
Sfârşitul Războiului Crimeii şi chestiunea Basarabiei – 1856
Conf. univ. dr. Alexandru Ghişa, Ministerul Afacerilor Externe al României, Bucureşti, România:
Basarabia şi riveranitatea Rusiei la Dunăre
Prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, Institutul de Istorie, „A. D. Xeno?pol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România: Tribulaţiile „retrocedării” unei vremelnice recuperări teritoriale: Sudul Basarabiei (1878)
Conf. univ. dr. Vitalie Văratec, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Bucureşti, România:
Politica României de modernizare a Basarabiei meridionale 1857-1878
11.30-11.45 – Intervenţii
11.45-12.00 – Pauză de cafea
12.00-14.00 – Comunicări în plen
Moderatori:
Prof. univ. dr. hab. Ion Şişcanu, Universitatea de Stat „B. P. Has?deu” din Cahul
Prof. univ. dr. Malgorzata Julia Willaume, Universitatea din Lublin
Dr. Flavius Solomon, Institutul de Istorie, „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
De la emancipare naţională la lupta de clasă. Cristian Racovski şi chestiunea Basarabiei
Prof. univ. dr. Stanislav Kulciţki, Institutul de Istorie Naţională a Ucrainei al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, Ucraina:           ????? 1931-1933 ??. ? ?????????? ???? (Foametea din anii 1931-1933 în RASS Moldovenească)
Dr. Leonid Ghibianskiy, Institutul de Slavistică al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia:
???????? ?????????? ? ????????-????????? ???????????? ? ????? ????????? ??????????????? ????????? ? ????????? ????? ???? ? ????????? ? ???-????????? ?????? ?? ????????? ????? ?????? ??????? ????? (Chestiunea Basarabiei şi contradicţiile sovieto-române în contextul general al împărţirilor teritoriale şi al relaţiilor dintre URSS şi Germania în Sud-estul Europei la etapa iniţială a celui de-al doilea Război mondial)
Conf. univ. dr. Alberto Basciani, Universitatea Roma TRE, Roma, Italia:
Annus horribilis: 1940 – 1941. Basarabia între sovietizarea forţată şi revenirea la România
Dr. Saulius Grybkauskas, Institutul de Istorie din Lituania, Vilnius, Lituania:
The Soviet „Governor General”. Second Secretaries of CC of Communist Parties in Baltic Republics and Moldova („Guvernatorul general” sovietic. Secretarul II al CC al partidelor comuniste în Republicile Baltice şi în Moldova)
Dr. Vasile Buga, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Bucureşti, România:
Problema Basarabiei în relaţiile româno-sovietice (1964-1989)
Conf. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:           Implozia URSS şi definirea coordonatelor istorice ale Republicii Moldova
Prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Bucureşti, România:           Procese şi proiecte identitare în Republica Moldova. Moştenirea lui 1812
14.00-14.15 – Intervenţii
14.15-15.00 – Masa de prânz
Vizitarea Expoziţiei
Războiul ruso-turc din anii 1806-1812 şi anexarea Basarabiei.
Memoria Estului şi Vestului.
Muzeul Naţional de Arheologie si Istorie a Moldovei (str. 31 august 1989, nr. 121 A)
15.00-15.45 – Conferinţă de presă
16.00 – Plecarea spre Iaşi

Agenda Secţiunea Iaşi
16 mai Basarabia 1812 – 2012. Istorie si Patrimoniu
Atelier istorie modernă
Sala H1, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”
08.00-08.45 – Înregistrarea participanţilor
08.45-11.00 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Academician Andrei Eşanu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe al Moldovei
Dr. Veniamin Ciobanu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Conf. univ. dr. hab. Pavel Parasca, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova:
Ţara Moldovei în geopolitica Rusiei în sec. al XVIII- lea
Conf. univ. dr. Sergiu Tabuncic, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Un episod din anul 1711 al relaţiilor moldo-ruse. Monumentul de la Semeni
Conf. univ. dr. Constantin Ungureanu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Răpirea Bucovinei în anul 1775 şi consecinţele sale
Lect. univ. dr. Cristian Ploscaru, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România:
Aşezământul obrazovaniei Basarabiei. Conotaţii ideologice şi implicaţii politice
Conf. univ. dr. Ion Gumenâi, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova:
Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus asupra organizării şi evoluţiei minorităţilor religioase din spaţiul pruto- nistrean
Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România:
Boieri şi moşii la 1812
Conf. univ. dr. Valentin Constantinov, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Încercarea recuperării moşiilor vistiernicului Matei Cantacuzino după 1812
Dr. Marius Chelcu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Oraşe din Răsăritul Moldovei din 1812
11.00-11.20 – Discuţii
11.20-11.40 – Pauză de cafea
11.40-13.00 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Conf. univ. dr. hab. Pavel Parasca, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, Institutul de Istorie, „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Dr. Veniamin Ciobanu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Poziţia Principatelor Române în relaţiile ruso-turce dintre anii 1812-1821, comentată în rapoartele diplomatice străine
Conf. univ. dr. Vitalie Ciobanu, Muzeul Armatei Naţionale, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Chişinău, Republica Moldova:
Basarabia în sistemul militar rus
Conf. univ. dr. Octavian Ţîcu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Politici şi practici imperiale ruse în Basarabia: reflecţii prin prisma recensământului din 1897
Dr. Vasili Kashirin, Institutul de Slavistică al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia:
??????? ????? ???????? ???????? ?? ??????? ?????????? ? ?????? XX ???? (Basarabia în strategiile defensive ale Statului Major Rus la începutul secolului al XX-lea)
Prof. univ. dr. hab. Vasile Bahnaru, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Meandrele culturii basarabene în cei una sută de ani de ocupaţie rusească
Dr. hab., membru corespondent Valeriu Pasat, Institutul de Istorie Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Elita intelectuală din Basarabia
13.00-13.30 – Intervenţii
13.30-15.00 – Prânz
15.00-16.45 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. Ion Solcanu, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Vladimir Morozan, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, Romania:
Anexarea Basarabiei de Rusia şi „tăcerea Europei”
Prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova:
Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus: proteste şi revendicări ale populaţiei (1812-1828)
Dr. Diana Eţco, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
O sută de ani de învăţământ teologic sub dominaţie rusă
Prof. univ. dr. Mihai Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Austria şi moşiile din Basarabia ale Fondului Bisericesc greco-oriental al Bucovinei
Dr. Bogdan Popa, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Bucureşti, România:
August von Haxthausen despre structura socială a Basarabiei (1843)
Conf. univ. dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România:
Câteva aspecte cu privire la (ne)integrarea „coloniilor bulgare” din sudul Basarabiei în societatea românească (1857-1863)
Prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, REPUBLICA Moldova: Proprietatea funciară a locuitorilor ţinutului Hotin conform datelor catagrafiei din 1817
16.45-17.10 – Intervenţii
17.10-17.30 – Pauză de cafea
17.30-19.00 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Conf. univ. dr. Ion Varta, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Prof. univ. dr. Ion Solcanu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România:
Învăţământul în sudul Basarabiei (1857-1878). Înfiinţarea de şcoli
Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România:
Politica de deznaţionalizare a românilor din Basarabia (1812-1917)
Prof. univ. dr. hab. Ion C, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Politica autorităţilor ruse de colonizare a sudului Ba?sarabiei
Ion Negrei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Biblioteca Anului 1912. Cărţi apărute cu prilejul îm?plinirii a 100 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus
Conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Înscrierea comunităţilor alogene în politica de colonizare a Basarabiei după 1812. Cazul comunităţii greceşti
Conf. univ. dr. Gheorghe Negru, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Re?publica Moldova:
Limba română şi politica de rusificare în Basarabia
19.00-19.20 – Încheierea lucrărilor, concluzii
19.20-21.30 – Cocktail
Atelier istorie contemporană
Aula Filialei Iaşi a Academiei Române
08.00-08.45 – Înregistrarea
08.45-11.00 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Conf. univ. dr. Anatol Ţăranu, Institutul de Istorie, Stat şi drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
La 200 de ani de la raptul Basarabiei: Un studiu de caz – N. Iorga
Prof. univ. dr. Małgorzata Julia Willaume, Universitatea din Lublin, Institutul de Istorie, Lublin, Polonia: Bessarabia – its situation at the close of world war one in light of studies and contemporaneous political journalism (Basarabia – situaţia sa în ajunul primului război mondial în lumina studiilor jurnalismului politic contemporan)
Conf. univ. dr. Gheorghe Palade, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova:
Mişcarea de emancipare culturală şi naţională din Basarabia (1917)
Asist. univ. dr. Ionuţ Cojocaru, Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina”, Bucureşti, România:
Basarabia: de la lupta pentru independenţă la Unirea cu România
Lector univ. dr. Lucian Topor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România:
Pacea de la Bucureşti (1918) şi chestiunea Basarabiei
Asist. univ. dr. Adrian Viţalaru, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România:
Locul Basarabiei în cadrul propagandei externe a româniei la sfârşitul primului război mondial
Dr. Cătălin Botoşineanu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Basarabia interbelică în documentele arhivelor din Iaşi
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Evoluţia Basarabiei în cadrul civilizaţiei româneşti interbelice
11.00-11.20 – Intervenţii
11.20-11.40 – Pauză de cafea
11.40-13.00 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. Davide Zaffi, Universitatea Ca?Foscari, Venezia
Prof. univ. dr. Ion Bulei, Universitatea Bucureşti
Dr. Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Nota „10” la purtare: şcoala românească din Basarabia în primii ani de după Marea Unire
Dr. Bogdan-Alexandru Schipor, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Problema Basarabiei în relaţiile româno-britanice (1939-1940)
Conf. univ. dr. Mariana Ţăranu, Academia de Telecomunicaţii, Informatică şi Transport, Chişinău, Republica Moldova:
Modalităţi de organizare a acţiunilor informative sovietice referitoare la situaţia din România (1940-1941) Dr. Paul Octavian Nistor, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Basarabia în propaganda de război a României (1941-1942)
Dr. Mioara Anton, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Bucureşti, România:
Reconstrucţie naţională şi identitară: propaganda pentru Basarabia. 1941-1944
13.30-15.00 – Prânz
15.00-16.45 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Conf. univ. dr. Igor Şarov, Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Prof. univ. dr. Ion Şişcanu, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova:
Formarea RSS Moldoveneşti: conjunctură, scop şi consecinţe
Lect. univ. dr. Florin C. Stan, Muzeul Marinei Române, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, România:
Basarabia în contextul geopolitic al ascensiunii autorităţii Rusiei în zona Mării Negre (1812-1940)
Conf. univ. dr. Pavel Moraru, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Repub?lica Moldova:
Aspecte din viaţa politică a Basarabiei în timpul regim?ului Antonescu
Dr. Mariana Bagrin, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Cooptarea presei scrise (ziarelor) din RSSM în sistemul de propagandă în primii ani după reanexarea Basarabiei la URSS (1944 – 1948)
Dr. Marius Tărîţă, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Problema scriitorilor clasici în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în perioada postbelică
Conf. univ. dr. Elena Negru, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Campanii antiromâneşti din RSSM în anii 60-80 ai sec. al XX-lea
16.45-17.10 – Intervenţii
17.10-17.30 – Pauză de cafea
17.30-18.30 – Şedinţă de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Dr. Rasa Cepaitiene, Institutul de Istorie a Lituaniei, Vilnius, Lituania:
The problem of the leadership succession in the Soviet Union’s allied republics in the transition time to the Independence and later on (Problema succesiunii la putere în republicile sovietice unionale în perioda tranziţiei spre Independenţă şi ulterior)
Conf. univ. dr. Anatol Ţăranu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Anexarea Basarabiei in 1812 si rădăcinele conflictului transnistrean
Prof. univ. dr. Valeriu Cuşnir, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:
Premisele sociale, economice şi juridice ale reintegrării localităţilor din stânga Nistrului în cadrul legal al Republicii Moldova
Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România:
Relaţiile României cu Republica Moldova în ultimul deceniu al secolului XX
18.30-19.00 – Încheierea lucrărilor, concluzii
19.00-21.30 – Cocktail